Yeni Sayfa 1
 
 
www.yeniden.org.tr   
 

4pt

a

YENİDEN
Etkinlikler
İletişim
Hakkımızda
Eğitim
Danışmanlık
BAĞIMLILIK
Bilgi Merkezi
Önleme Merkezi
Hayatta Kal
Belge Merkezi
YAYINLAR
Bilgi Notu
Broşürler
Raporlar
Kılavuzlar
Kitaplar
Araştırmalar
Filmler
Özel Sayfalar
Okulda Suç ve Şiddet
Ticari Cinsel Sömürü
Sokak Çocukları
Suç ve Ergen
Ergen Üreme Sağlığı
 
 

Reklam

Alkol sorularınız için...

Uyusturucu sorularınız için...

Depresyon sorularınız için...

 

 

 

 

Bu web sitesi, Kültegin Ögel’in danışmanlığında hazırlanmıştır

DİKKAT:
Bu sitede yer alan bazı belgeler Winrar programıyla sıkıştırılmıştır. Ayrıca belgelerin içeriklerini okuyabilmeniz için de Adobe reader'e ihtiyacınız olacaktır. Bu programları indirmek için tıklayın…

Ziyaretçi Sayısı:1471391

www.yeniden.org.tr

      A

      Ana Sayfa  > Yayınlar >  Araştırmalar

 

ARAŞTIRMALAR

YENİDEN'de çalışanlar tarafından yapılan çeşitli makalelerinin, poster bildirilerin, sunumların ve raporların tam metinleri

Makaleler

Onuncu Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı: İstanbul Örneklemi. Kültegin Ögel, Sevil Taner, Ceyda Y. Eke. Bağımlılık Dergisi 2006; 7: 18-23

Dilated Cardiomyopathy Associated with Toluene Abuse. Mutlu Vural, Kultegin Ogel. Cardiology 2006;105:158-161

Uçucu maddelerin kalp üzerine etkileri. Mutlu Vural, Kültegin Ögel. Bağımlılık Dergisi, 2005, 6:142-146

Sokakta yaşayan ergenler ve sağlık durumları. Kültegin ÖGEL, Harika YÜCEL. ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ Mart 2005 sayısı (cilt. 6, sayı. 1)

Madde Kullanım Bozuklukları Epidemiyolojisi. K Ögel. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2005; 1(47):61-64

Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımı Şiddetini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Güvenilirlik Çalışması. Kültegin ÖGEL, Alper AKSOY, Ayfer TOPUZ, Olcay LİMAN, Sibel COŞKUN. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):260-267.

Sokakta Yaşayan Çocuklarda Kendine Zarar Verme Davranışı Ve Madde Kullanımı. A Aksoy, K Ögel Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6(3):163-169

Yatarak Tedavi Gören Ergen Uçucu Madde Kullanıcılarında Madde Kullanım Özellikleri: Cinsiyet Ve Yaşadığı Yere Göre Karşılaştırma. K Ögel, S Taner, M Tosun, DT Gürol, O Liman. Bağımlılık Dergisi 2005; 6(2):76-83

Uçucu Maddelerin Kalp Üzerine Etkileri. M Vural, K Ögel. Bağımlılık Dergisi 2005; 6(3):142-146

Factors associated with Ecstasy use in Turkish students. Aytül Çorapçıoğlu, Kültegin Ögel Addiction. 2004 Jan;99(1):67-76.

Madde Bağımlılığını Önlemede Öğretmen Ve Ebeveyn Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. K Ögel, S Taner, CY Eke, B Erol. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(4):213-221

Türkiye’de Dokuz İlde İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün, Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı (2004). Ögel K, Çorapçıoğlu A, Sır A, Tamar M, Tot S, Doğan O, Uğuz S, Yenilmez C, Bilici M, Tamar D, Liman O. Turk Psikiyatri Dergisi. 15(2):112-118.

Alkol ve madde kullanım bozukluklarında damgalama. Doç. Dr. Kültegin Ögel . 3P dergisi, Eylül 2004 Cilt: 12, Ek Sayı: 3

İstanbul Örnekleminde Tütün (Sigara) Kullanım Yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Erol Özmen, Tamer Aker, Afşin Sağduyu, Cumhur Boratav, Olcay Liman. Bağımlılık Dergisi, 2003; cilt: 4, sayı: 3; 105-108

İstanbul’da Alkollü İçki Kullanım Sıklığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Erol Özmen, Tamer Aker, Afşin Sağduyu, Cumhur Boratav, Olcay Liman. 3P Dergisi 2003; 11(2):123-128

Türkiye'de ortaöğretim gençliği arasında Ecstasy kullanımı. Ögel K, A Çorapçıoğlu, Ş Tot, O Doğan, A Sır, M Bilici, D Tamar, Ş Uğuz, Ç Yenilmez, M Tamar. Bağımlılık Dergisi 2003;4(2):67-71

Alkol/Madde Bağımlılarında Dissosiyatif Belirtiler Ve Çocukluk Çağı Travması, Depresyon, Anksiyete Ve Alkol/Madde Kullanımı İle İlişkisi. C Evren, K Ögel. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(1):30-37

Kendine Zarar Verme Davranışı. A Aksoy, K Ögel. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(4):226-236

Cranial MR Findings in Chronic Toluene Abuse by Inhalation. Kubilay Aydin, Serra Sencer, Turkay Demir, Kultekin Ogel, Atadan Tunaci, and Ozenc Minareci. AJNR Am J Neuroradiol 23:1173-1179, August 2002

Alkol Kültürü-2: İçki Kültürü Ve Edebiyatta İçki. Dr. Fatih Öncü, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Duran Çakmak. Bagimlilik Dergisi, 2002; 3(1): 31-36

Esrar Ve Meperidin (Petidin) Kullanım Bozukluğu Nedeni İle Yatarak Tedavi Gören Hastaların Özelliklerinin Karşılaştırılması. EC Evren, K Ögel, D Çakmak. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):20-27

Alkol Kültürü-1: Tarihsel Süreç Ve Meyhane. F Öncü, K Ögel, D Çakmak. Bağımlılık Dergisi 2001; 2(3):133-138

Madde Kullanım Neden İle Yatarak Tedavi Görenlerde İntihar Girişimi Öyküsü. C Evren, B Evren, K Ögel, D Çakmak. Klinik Psikiyatri Dergisi 2001; 4(4):232-240

Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Epidemiyolojisi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Ruhsal Bozukluklar Epidemiyolojisi, Kültegin Ögel, Defne Tamar, 2001

Psikoaktif madde kullanımına karşı halkın tutumu. Dr. Defne Tamar. 37. ulusal Psikiyatri Kongresi. 2-6 Ekim 2001

Türkiye’de 15 ilde sigara, alkol ve madde kullanımının yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak. Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12 (1): 47- 52

Bir geçiş maddesi olarak esrar. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak. Türkiye'de Psikiyatri 2000 2(1);30-35

İstanbul’da sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak.Klinik Psikiyatri Dergisi, 2000; 3 (4): 242-245

Damar yolu ile eroin kullanımı ve ilişkili bazı davranış biçimleri. Cüneyt Evren, Defne Tamar, Kültegin Ögel, Aytül Çorapçıoğlu, Duran Çakmak. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2000: 3 (3): 185-191

Damar yolu ile eroin kullanan kişilerin özellikleri. Cüneyt Evren, Defne Tamar, Kültegin Ögel, Emin Önder, Duran Çakmak. Türkiye'de Psikiyatri 2000 2(2);121-128

Uçucu madde kullanımının yaygınlığı: Çok merkezli bir araştırmanın verilerinin değerlendirilmesi. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak.Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(4):220-224

Madde Kullanıcılarının Özellikleri: Türkiye’de çok merkezli bir çalışma (İkinci aşama). Kültegin Ögel, 3P Dergisi,ek sayı:4, 1999

Madde bağımlılığı sorununda türkiye'nin yerine bir bakış. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Duran Çakmak. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9(4):301-307

Madde Kullanıcılarının Özellikleri: Türkiye’de çok merkezli bir çalışma (Birinci aşama). Kültegin Ögel, 3P Dergisi,ek sayı:3, 1998

Ergenlik Döneminde Madde Kullanımı, Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım. Defne Tamar, Kültegin Ögel Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları,. Kış 1997

Madde Kullanımı ve Suç (yayınlanmadı)

Ortaöğretim Gençliği Arasında Sigara Kullanım Yaygınlığı (Yayınlanmadı)

Poster bildiriler

UMATEMDEN ÇEMATEM'e: Bir Istanbul Öyküsü. Kültegin Ögel. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Bodrum, 2005.

Characteristics of drug users: a multicenter study in Turkey. Kültegin Ögel. College on Problems of Drug Dependence, 62. Annual Meeting, 2000.

İstanbul Örnekleminde Ergenlerde Riskli Davranışların Yaygınlığı Ve Sosyodemografik Etkenlerle İlişkisi. Ceyda Yılmazçetin Eke, Sevil Taner, Kültegin Ögel. II. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bodrum, poster bildirimi, 2005.

Okullarda Suç Ve Şiddeti Önleme. Itır Tarı1, Kültegin Ögel, Ceyda Eke. 2. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Bodrum, poster bildiri, 2005.

Şişli gençlik aile destek merkezi (GADEM). Alper Aksoy, Kültegin Ögel. II. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 08 Aralık 2005, Bodrum - Muğla.

Tutuklu ve hükümlü ergenlerde madde kullanımı özellikleri. Alper Aksoy, Kültegin Ögel. II. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 08 Aralık 2005, Bodrum - Muğla.

İstanbul'da Lise İki Öğrencileri Arasında Madde Kullanımı ve Cinsel Davranışlar. F.Nazlı Erdoğan, Kültegin Ögel, Ceyda Eke ve Sevil Taner. 2. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Bodrum, poster bildiri, 2005.

Yıkıcı Davranım Bozukluğu Belirtileri Olan Çocuklarda Risk Faktörlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması. Kültegin Ögel, Ceyda Yılmazçetin Eke, Sevil Taner. 8. Bahar Sempozyumu, Antalya, poster bildiri, 2004.

Sokakta Yaşayan Çocuklarda Travma Yaşantısı. Harika Yücel, Kültegin Ögel. Ruhsal Travma Toplantıları III, İstanbul, poster bildiri, 2004.

Sokakta ve depresyonda: Sokakta yaşayan çocuk ve ergenlerde depresyon görülme sıklığı. Kültegin Ögel, Alper Aksoy, Olcay Liman, Harika Yücel. 8. Bahar Sempozyumu, poster bildiri, 2004

Yıkıcı davranım bozukluğu belirtileri olan çocuklarda risk faktörlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Kültegin Ögel, Ceyda Yılmazçetin Eke, Sevil Taner. 8. Bahar Sempozyumu, poster bildiri, 2004

Sokakta yaşayan çocuklara yönelik olarak oluşturulan değerlendirme formunun güvenilirliği. Kültegin Ögel, Olcay Liman, Alper Aksoy, Harika Yücel, Ebru Sorgun, Zeynep Polat. 39. ulusal psik.kong.14-19 Ekim 2003 Antalya

Uçucu Madde Kullanıcılarının Özellikleri. Cüneyt Evren, Kültegin Ögel, Defne Tamar, Duran Çakmak. 36. Psikiyatri Kong. 3-7 Ekim 2000

Lise öğrencileri arasında esrar kullanım özellikleri, 34. Ulusal Psikiyatri Kong. 29 Eylül -3 Ekim 1998

Ailenin madde kullanımını öğrenme süreci. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Nalan Özçete,Esra İlem, Duran Çakmak. 34. Ulusal psik. Kong. 29 Eylül -3 Ekim 1998

Madde Bağımlılığında Sosyodemografik ve Yerel Özellikler; Bir Anket Bağlamında Madde Bağımlılığına Yönelik Önleme Stratejilerinin Eleştirisi. Kültegin Ögel. 6. Anadolu Psikiyatri Günleri, Erzurum,. 1997

Sunular - Raporlar

Glues or Paint Thinner: Understanding the Nature and the Extent of Inhalant Use in Turkey. Kultegin Ogel. Inhalant Abuse Among Children and Adolescents: Consultation on Building an International Research Agenda. National Institute on Drug Abuse/Fogarty International Center. Rockville, Maryland, November 7-9, 2005.

HIV and youth drug use:Turkish perspectives. Kültegin Ögel. World AIDS congress, Barcelona, 2002.

Hollanda ve Belçika'da Yaşayan Türkler Arasinda Madde Kullanımı, Avrupa Konseyi Pompidou Grubuna sunulan rapor, 1997

Nature of Substance Abuse Among Turkish People Who Live in Switzerland, Avrupa Konseyi Pompidou Grubuna sunulan rapor, 1998

Türkiye’de madde bağımlılığı, TÜGİAD, 1996

Madde Bağimliliğinda Alternatif Bir Yaklaşim: Zarar Azaltma (Harm Reduction), İstanbul, 1999

Uyuşturucu madde kullanımının aile üstüne etkileri, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 1996

15 ilde sigara, alkol kullanım yaygınlığı ve özellikleri araştırması raporu, 1998

 

Yeni Sayfa 1
SEÇMELER
Önleme sayfasına filmler ve yeni saydamlar eklendi

Madde kullanımı ve HIV/AIDS kitabı

Sokakta yaşayan ve madde kullanan çocuklar için psikososyal yaklaşım kılavuzu

 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2019                 Tasarım Bayram İLYASOĞLU