YENİDEN

BAĞIMLILIK

YAYINLAR

ÖZEL SAYFALAR

Diğer Linkler

Ana Sayfa  » BAĞIMLILIK » Bilgi Merkezi » Bağımlılık hakkında temel bilgiler » Kendi kendine yardım grupları PAYLAŞ  

Kendi kendine yardım grupları

 

a. Adsız alkolikler(AA)

AA alkol bağımlılığı olan kişilerin bir araya gelerek birbirine benzer problemlerini çözmek ve iyileşmek için birbirlerine yardım etmek amacıyla kurulmuş bir kendine yardım grubudur. "Bir alkoliğe ancak bir başka alkoliğin yardım edebileceği" prensibinden yola çıkmıştır.

AA kendi kendine yönetilen bir gruptur. Amacı toplum tarafından etiketlenerek yaratılan izolasyonu ortadan kaldırmaktır. Kendi kendine yönetilen gruplar derinlemesine psikoterapi sağlamaz. Fakat inanma, güven, kendini kontrol etme ve günlük zaferler üstünde durarak yapılanmayı sağlayan tedavi hedeflerine ulaşır. Alkoliklerin rehabilitasyonunda etkin bir yeri vardır.

AA grupları bir çok alkol tedavi merkezinde alkol bağımlılarının tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Genellikle, uzun süreli ayıklıkta ideal bir yaklaşım olarak kabul edilir. Herhangi bir profesyonel organizasyon ya da kurumla resmi bir bağlantısı yoktur. Hastaların bir kısmı profesyonel bir ekiple psikoterapiye devam ederken aynı zamanda AA' nın toplantılarına da devam etmektedirler.

12 basamak

AA'nın en önemli özelliklerinden birisi tedavide on iki basamak adı verilen prensipleri uygulaması ve yaşama geçirmesidir. Bu on iki basamak uygulaması şunlardır:

1.          Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve yaşantımızın yönetilemez hale geldiğini kabul ettik.

2.          Sadece bizden üstün bir gücün akıl sağlığımızı geri getirebileceğine inandık.

3.          İrademizi ve hayatımızı algıladığımız anlamdaki Tanrıya teslim etmeye karar verdik.

4.          Geçmişimizin ahlaki bir dökümünü araştırıcı ve korkusuz bir bakışla yaptık.

5.          Kusurlarımızı açık bir biçimde Tanrıya, kendimize ve bir başkasına itiraf ettik.

6.          Tanrının bu karakter bozukluklarını düzeltmesi için tüm benliğimizle hazırlandık.

7.          Tanrıdan eksiklerimizi gidermesini alçakgönüllülükle diledik.

8.          Zarar verdiğimiz insanların listesini çıkarttık, hatalarımızı düzeltmeye istekli hale geldik.

9.          Daha önce zararımız dokunan kişilerden onları ve ya başkalarını rahatsız etmeyeceğinden emin olduğumuz zaman, doğrudan özür diledik.

10.       Kişisel dökümümüzü yapmaya devam ettik ve hatalı olduğumuz zamanlar bunu derhal itiraf ettik.

11.       Dua ve meditasyon yoluyla, algıladığımız anlamdaki Tanrı ile bilinçli bağlantımızı geliştirmeye devam ettik. Onun bizlere uygun gördüğü şeyleri anlamak ve bunları yerine getirebilmek için gerekli gücü vermesi için dua ettik.

12.       Bu basamakların sonucu olarak, ruhsal bir uyanışla bu mesajı alkoliklere taşımaya ve bu ilkeleri bütün işlerimizde uygulamaya çalıştık.

12 gelenek

AA'nın kuralları olarak tanımlayabileceğimiz on iki geleneği ise şunlardır:

1.          Ortak refahımız başta gelmelidir, kişisel iyileşme AA'nın birliğine bağlıdır.

2.          Amacımıza ulaşmada tek otorite vardır, o da grup bilincimizde ifadesini bulan sevgi dolu bir tanrıdır. Liderlerimiz yönetici değil,güvenilir hizmetkarlardır.

3.          AA üyesi olabilmek için gereken tek şey, içkiyi bırakmak konusunda arzulu olmaktır.

4.          Her grup, diğer grupları ve bir bütün olarak AA'yı etkileyen meseleler dışında bağımsız olmalıdır.

5.          Her grubun yalnızca bir tek amacı vardır:mesajını hala acı çekmekte olan alkoliklere iletmek.

6.          Bir AA grubu, adını kendiyle ilgili veya kendi dışındaki herhangi bir kuruluşa devretmemeli, ödünç vermemeli tada finanse etmemelidir. Çünkü para,, mülk ve prestij sorunları bizi esas amacımızdan uzaklaştırır.

7.          Her AA grubu dışarıdan gelecek katkıları reddederek tam anlamıyla kendi kendine yeterli olmalıdır.

8.          AA daima amatör olarak kalmalıdır. Ama servis merkezlerimizde özel görevliler çalışabilir.

9.          AA olarak hiçbir zaman örgütlenmemeliyiz, ancak hizmet verdiğimiz kişilere karşı doğrudan sorumlu olan hizmet kurulları veya komiteleri oluşturabiliriz.

10.       AA'nın dışarıdaki konular hakkında pek fazla fikirleri yoktur, onun için AA adı toplum davalarına hiçbir şekilde karıştırılmamalıdır.

11.       Halkla ilişkiler siyasetimiz, isim yapmak yerine ilgi toplamak üzerine kurulmuştur. Bu yüzden basın, radyo, TV ve film alanlarında kimliğimizi daima gizli tutmalıyız.

12.       Adsızlık bütün geleneklerimizin manevi temelini oluşturarak bize ilkelerin daima kişiliklerden önce gelmesi gerçeğini hatırlatır.

AA yöntemleri

AA üyelerinin içki içmemek için başvurdukları bazı yöntemler şunlardır.

 • İçki içmeyin
 • 24 saatiniz için plan yapın
 • Alkolizmin tedavisi imkansız, ilerleyen ölümcül bir hastalık olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın.
 • Yaşayın ve yaşatın, hoşgörülü olun.
 • Hareketli olun.
 • Eski alışkanlıklarınızı değiştirin.
 • Genellikle tatlı bir şeyler yiyin ve için.
 • Telefon terapisinden faydalanın.
 • Kendinize bir rehber bulun.
 • Bol bol dinlenin."Her şeyin bir sırası var "
 • Mümkün olduğu kadar yalnız kalmayın.
 • Öfke ve kızgınlıklardan sakının.
 • Kendinize iyi davranın.
 • Aşırı coşkulara karşı dikkatli olun.
 • Acele etmeyin.
 • Şükran duyun.
 • Son sarhoşluğunuzu hatırlayın.
 • Tehlikeli uyuşturucu madde ve ilaçlardan uzak durun.
 • Kendinize acımayın.
 • Profesyonel yardıma başvurun.
 • Duygusal karmaşalardan uzak durun.
 • "Eğer" tuzağına dikkat edin.
 • İçki içme vesilelerine karşı tetikte olun.
 • Eski düşüncelerinizi bırakın.
 • AA toplantılarına muhakkak katılın.
 • On iki basamağı yaşama geçirin.

b. Adsız narkotikler (NA)

Madde bağımlılarının oluşturdukları Narcotic Anonymous (NA) adı verilen kendine yardım (self-help) grupları ise alkol dışı madde bağımlıları tarafından oluşturulan bir gruptur. İlkeleri ve çalışma yöntemleri AA'ya benzer. Bu grupta eski bağımlılar tarafından kurulmuştur.

 

 
 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2018                 Tasarım ve Yazılım Bayram İLYASOĞLU