Okuyarak öğrenmek isteyenler için...

 

Ana Sayfa Randevu Chat Hakkımızda İletişim

Okulda Başarılı Olamıyorum!

Bazen kişiye uygulanan zeka ya da performans ölçüm testlerinden alınan sonuçlar kişinin seviyesinin beklediğinin altında çıkabilir. Alınan kötü notların, okuldaki başarısızlığımın çeşitli sebepleri olabilir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Sınav Kaygısı

Sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıya sınav kaygısı denir. Sınavdan beklentimiz ile sınavdaki başarı potansiyelimiz uyuşmadığında, kaygı ortaya çıkar.

Dikkat Eksikliği

Dikkat, duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplamadır. Dikkat eksikliği ise dikkati tek noktaya odaklayamamak ve organize olamamaktır. Dikkat eksikliği yaşamımızda aksamalara neden olur. Derslerimizde konsantre olamayız, ufak bir gürültüde dağılırız, çabuk sıkılabiliriz, okumalarda fazla hata yaparız, düzgün ve verimli bir çalışma sistemimiz olmaz, sabırsızlık vardır.

Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlükleri bilginin kazanılması ve işlenmesi güçlüğüdür. Zihinsel öğrenme yetersizliği ve zeka geriliği değildir. Görme, işitme ve dokunma uyarıcılarının algılanmasında ve kavranılmasında güçlüğün ortaya çıkmasıdır.

Öğrenme bozukluğu 3 alt gruba ayrılır:

1-Matematik bozukluğu: Kişi yaşıtlarına göre matematik hesaplamalarda ve becerilerinde düşük performans sağlar. Kişinin aritmetik performansta eksiklik olmasıdır.

2-Okuma Bozukluğu: Bireyde, yaşıtlarına göre okuma becerisinde yetersizlik vardır. Kelimeler hatalı söylenir ve çarpıtılır. Noktalama işaretlerini algılamada sorun yaşanır. Okuma hızı düşüktür.

3-Yazılı anlatım bozukluğu: Yazı yazmadaki düşük performansla anlaşılır. El yazısında, kelimeleri cümlede doğru yere yerleştirmede sorun oluşur.

Motivasyon Eksikliği

Motivasyon, insanı çalışmaya sevk etmek, çalışmak için bireyi harekete geçirmek ve isteklendirmek anlamına gelmektedir. Diğer deyişle motivasyon bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istektir. Peki bu güçlü istek nasıl ortaya çıkar? Burada aile, arkadaş grubu, toplumsal öğretileri örnek verebiliriz. Ama en önemli faktör kendi bilinçli seçimimizdir.

Motivasyonun Dinamikleri:

 • Çalışma öncesi tasarıyı, metotları ve prensipleri belirlemek.

 • İşin planını yapmak ve programı belirlemek.
   

Motivasyonun çeşitli biçimleri vardır. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

1)Hedef yönelimli: Başarmak için açık ve kesin eğitim kullanılır.

2)Sosyal yönelimli: Genellikle sosyal kontaklar kurarak öğrenme gerçekleşir.

3)Öğrenme yönelimli: Kişi bilgiyi kendisi için seçer. Bilginin büyük miktarı okumakla ya da çocukluktan gelen birikimlerle oluşur. Kişi, yetiştirilme tarzına göre hayatının değişik dönemleri için kararlar alır ya da meslek seçer.

Unutkanlık

Yaşadığımız ve duyduğumuz şeyleri hafızamıza kaydettikten sonra onları tekrar hatırlayamama haline unutkanlık denir.
Unutkanlık kişinin günlük işlevlerini bozduğu zaman hastalık sayılır. Kişi;

 • Biraz önceki konuşmayı unutuyor.

 • Söyleyeceği kelimeleri sık sık unutuyor.

 • Kısa süre önce görüştüğü kimseleri hatırlayamıyor.

 • Bankadan parasını çektiği halde hatırlamıyor.

 • Makbuzları ödemediği halde ödediğini söylüyor.

 • Önem verdiği randevularını unutuyor.

 • Günü, ayı, mevsimi, yılı hatırlamıyor.

 • Alışveriş-parasını tam verme, parasının üstünü tam alma dahil işlevleri yapamıyor.

 • Daha evvel rahatlıkla bulduğu adresleri bulamıyor veya kayboluyor.

 • Sık gördüğü akrabalarının ismini ve yüzünü unutuyor.
  Kendi başına karar veremiyor.

 • Sorun çözemiyor (örneğin bir musluğun bozulması sonucu evi su bastığında su ana vanasından suyun kesilmesi gibi bir çare).

 • Yukarıdakiler geçerliyse unutkanlık hastalık ölçüsüne gelmiş demektir. Kuşkusuz yukarıdaki belirtilerin hepsinin bir arada bulunması şart değildir.
   

Ne yapabilirim?

Eğer sınav kaygınız olduğunu düşünüyorsanız;

 • Uykuyu düzenleyerek,

 • Yeterli ve dengeli beslenerek,

 • Sosyal ve fiziksel aktivitelere zaman ayırarak; örneğin spor yapmak, tiyatro çalışmasına katılmak,

 • Zamanı iyi kullanarak,

 • Sınav konularını ve tekniğini iyi öğrenerek,

 • Gevşeme egzersizleri yaparak: örneğin nefes çalışması yapılabilir. Alın kaslarından başlayıp ayak kaslarına kadar gevşeme çalışması yapılabilir. Diyafram çalışması yapılabilir. Yani burundan nefes alıp ağızdan verilir. Diyafram kasları midenin üstünde göğüs kafesinin altındadır. Eğer burundan nefes alırken mide balon gibi şişiyorsa doğru yapıyorsunuz demektir. Kaygı derecenizi yüksek hissettiğinizde gevşeme ve nefes çalışması yapılabilir.

 • Bunların yanında düşünce boyutunda bazı çalışmalar da yapabiliriz. Sınavda başarılı olmak bizim kontrolümüzdedir. Gerçekçi olmayan düşünceleri yapmayıp, olumsuz özeleştiri geliştirmemeliyiz. "Nasıl olsa başaramayacağım" ifadesi buna güzel bir örnektir. Gerçekçi olmayan beklentiler de sınav kaygısını arttırabilir. Bunun yerine olumlu düşünceler üretebiliriz. Başarabileceğimize inanırız. Yani bakış açımızı olumlu yöne çeviririz. Bunu potansiyelimize göre yapmak gerçekçi olur. Aksi halde kaygımız artar. Bunları yaparken aile üyelerinden, psikologlardan yardım alabiliriz.

 • Kaygının yarattığı gerginliği yok etmek için alkol veya benzeri maddeler kullanmayı seçen kişi bir süre sonra alkol ve madde kullanmadan kendini sakinleştiremeyebilir ve bu maddelere bağımlı hale gelebilir.

Başarılı olabilmek için birazcık kaygı bizi dürtükler, hareketlendirir. Bu, pozitif etkisi olan bir kaygıdır. Ama bu kaygı bizi esir almamalıdır, bizi yönetmemelidir. Biz onu kontrol etmeliyiz. Kaygıyı kökünden söküp atmayıp, kaygıyı belli bir düzeyde tutarak onu çalışmak için motive edici bir unsur hâline getirebiliriz.


Eğer dikkat eksikliğinizin olduğunu düşünüyorsanız;

 • Dikkat eksikliğini ortadan kaldırmak için hekim ve aile desteği gerekir. Konu hakkında bilgimiz olmalıdır. İlaç tedavisi gerekebilir.

 • Dikkat eksikliği nedeniyle hemen dağılıp işimizi yapamayabiliriz. Bu durumlarda işimizi küçük parçalara ayırabiliriz. Kendimize zaman ve iş çizelgesi yaparız. Böylece kendimize mini hedefler koyarız. Otokontrol sağlayıp işimizi bitirmeye çalışırız. Küçük hedefleri bitirerek hedeflerimizi genişletiriz. Böylece dikkatimizi uzun süre tutmayı sağlarız.

 • Dikkat eksikliği nedeniyle unutkan olup, olayları ve işlerimizi yapılandıramayız. Bunun için de görevlerimizi ayrı ayrı yazabiliriz. İşimizi unutsak bile yazıya bakarak görevimizi zamanında ve eksiksiz yaparız. Örneğin görüşmelerimizi, işlerimizi kaydedeceğimiz bir ajandamız olabilir. Çalışırken yazarak çalışabiliriz. Okurken kısa kısa notlar alabiliriz. 100 sayfalık kitabı okuyacaksak eğer günde 10 sayfa hedef koyarız kendimize. Böylece kitabı bitirmiş oluruz.

 • Zaman ve görev planlamasını yapmak için bir grup çalışmasında da yer alabiliriz. (Örneğin spor, proje çalışması.) Böylece grup içerisinde planlı olmayı öğreniriz.

 • Dikkat dağılıp hiçbir şey yapmamaktansa plan yapıp az ve sürekli çalışmak iyidir.


Eğer öğrenme güçlülüğünüzün olduğunu düşünüyorsanız;

Öğrenmede sorun yaşıyorsak uzmandan destek alınmalıdır. Bu her şeyin sonu demek değildir. Hayatımıza pratik çalışmaları sokarak bununla baş edebiliriz. Belki fazla zaman harcarız iş için ama sonunda o işi yaparız. Bu aynı zamanda farklılıktır. Öğrenmede, algılamada ve işlem yapmada diğer bireylerden farklılık vardır. Özel eğitim programlarıyla eğitim hayatımız devam eder. Öğrenme bozukluğunda, geç kalmadan farkına varıp gereken destek alınmalıdır.


Eğer motivasyonla ilgili sorununuz olduğunu düşünüyorsanız;

 • Geleceğinize dair kısa bir yazı yazın. Ne yapmak istiyorsunuz gelecekte?

 • Gözlerinizi kapatın. Gelecekte kendinizi nasıl gördüğünüzü hayal edin.

 • Geçmişinizi göz önüne getirin. Geçmişinizi değerlendirin ve hedefinize ne kadar yaklaştığınızı hesaplayın.

 • Hedefinizle ilgili çalışmalar yapın. Mesela ressam olmak istiyorsanız bunun eğitimini alabilirsiniz. Kurslara gidebilirsiniz. Kitaplar okuyabilirsiniz. Sergileri gezebilirsiniz.

 • Hayatınızı planlayınız, organize ediniz. Fiziksel dağınıklık, zihinsel dağınıklığa neden olur.

 • Hayallerinizle ilgili sembolünüz olsun. Örneğin bilgisayar mühendisi olmak istiyorsanız bilgisayar resmi odanızda asılı olabilir.

 • Gönüllü çalışmalarda bulununuz. Diğer insanları mutlu etmek tatmin edici bir davranıştır. Örneğin anaokulundaki çocuklarla müzik, resim ya da tiyatro çalışması yapabilirsiniz.

 • Müzik dinleyiniz.

 • Sağlıklı besleniniz.

 • Meraklı olunuz. Öğrenmeye açık olunuz.

 • Çalışmalarınızı hedeflerle yapınız. Örneğin Matematik’te X konusunda 200 soru çözmeniz gerekiyor. Günde 20 soru hedefini koyabilirsiniz. Sonuçta 10 gün sonra 200 soruyu bitirmiş olursunuz.

 • Hedefinizi kağıda yazabilirsiniz. Böylece onu somutlaştırmış olursunuz.

 • Hedefinize ulaşmayı ertelemeyin. Bunun için hedefin bitiş zamanını belirleyebilirsiniz.

 • Ulaşılabilir hedefler koyunuz.

 • Çalışmanızı değerlendiriniz. Onu rapor ediniz. Böylece kendi çalışmanızı somut olarak görmüş olursunuz.

 • Kendiniz ödüllendirin. Örneğin ödevleri bitirdikten sonra hafta sonu arkadaşınızla konsere gidebilirsiniz.

 • Sahip olduklarınızın değerini biliniz.


Eğer unutkan olduğunuzu düşünüyorsanız;

 • Unutkanlığı önlemek için bazı pratik çalışmalar yapabilirsiniz. Örneğin yeni bir şeyi hafızamıza alırken dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu üst seviyede tutarız.

 • Ayrıca çağrışım tekniğini kullanabiliriz. Mesela bir telefon numarasını öğreniyoruz. O numaranın içinde bizim doğum tarihimizin numaraları varsa, önemli bir tarih olayının oluş zamanının numaraları varsa öğrendiğimiz bilgiyi daha sonra hafızamızdan çağrışım tekniğiyle kolaylıkla çağırırız. Örnek: 544-14-53 numarası var. Son 4 rakamı İstanbul’un fethinden çağrıştırıp hatırlayabiliriz.

 • Gereksiz yere her şeyi öğrenmeyiz.

 • Öğrendiğimiz şeyin beden duyularımıza hitap etmesini sağlarız. Örneğin, sindirim olayı. Bunu resimlerle, filmlerle öğrenmemiz daha kalıcı olur. Burada bilgiyi görselleştirmiş de oluruz.

 • Düzenli bedensel egzersiz, yeterli uyku, dengeli ve yeterli beslenme, stresten, kaygıdan ve üzüntüden uzak kalmak da diğer faktörlerdir.

 • Beyin egzersizleri yapmak, hobiler edinmek, yeni konularla meşgul olmak, bulmaca çözmek, video oyunları, satranç, bazı iskambil oyunları, kitap okuma ve okunan kitap hakkında yorum ve özet yapmak, olumsuz etkilendiği konuşma ortamı ve yayınlardan olabildiğince uzak kalmak, sosyal ilişkileri artırmak da unutkanlığı önlemede de yer alırlar.


Unutmayın!

“ Yapacağınız şeyleri not almanız hatırlamanızı kolaylaştırır.”